Boboteka

Poniedziałek

11:00 - Logosensoryka z elementami Logorytmiki - dzieci od 4. m-ca do 2 lat

 

Czwartek

16:30 - Logorytmika - dzieci w wieku 3-6 lat
17:30 - Spotkania z ukulele - dzieci od 6-ego roku życia

 

Koszt zajęć:

80 zł (karnet na 4 wejścia do wykorzystania w danym miesiącu)

Zniżka dla rodzeństwa – drugi karnet 60 zł  (na 4 wejścia do wykorzystania w danym miesiącu)

 

Zapraszamy do rozmowy oraz do zapisów pod numerem tel.: 513 870 505